Haber Detayı
11 Ocak 2018 - Perşembe 12:59
 
Taşeronlara Önemli Uyarı
Taşeronlara Önemli Uyarı
GÜNDEM Haberi
Taşeronlara Önemli Uyarı

Kamu Kurumlarında çalışan Taşeron personelin kadroya geçiş sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Hak-İş İl Başkanı Süleyman Atasoy şunları dile getirdi:

“Taşeron personelin kadroya geçişi için, 01.01.2018 tarihli Resmi Gazete'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24. maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar hakkında yönetmelik yayımlanmıştı.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde ile tanınan sürekli işçi kadrolarına geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin anılan maddenin onuncu fıkrasında tanımlanan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinde; 

-4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlenmiş olması,

-Bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanılması,
-Yaklaşık maliyetin en az 70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluşması,

-Yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımı niteliğinde olması şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmemektedir.

Sadece personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmelerine göre çalışanlar kapsamda olacaktır. Bu nedenle, kapsamda olup olmadığı ihale dokümanına bakılarak karar verilecektir.

İki farklı hizmet türü var ise o sözleşmenin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı her bir hizmet için ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Yönetmelikte şu örnek verilmiştir: Örneğin, bir hizmet alımında malzemeli yemek ve temizlik işinin birlikte ihale edilmesi durumunda, malzemeli yemek ve temizlik işleri birinci fıkradaki kriterler bakımından ayrı ayrı değerlendirilir. Bu madde en çok tartışmanın çıkacağı madde olarak görünmektedir.

Bir hizmet alım sözleşmesinin ödemesinin eğer ödemeleri bütçeden yapılmıyorsa burada çalışan personel kapsamda olmayacaktır. Bütçeden kasıt;

- Merkezi yönetim bütçesi,
- Sosyal güvenlik kurumu bütçesi,
- Fon ve kefalet sandığı bütçesi,
- Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bütçesi,
- Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü bütçesi,
- Döner sermaye bütçesi,

- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan diğer idareler için kendi bütçeleridir.

Bu bağlamda, bir personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi, Sosyal tesis gelirleri finanse ediliyorsa buradaki personel kapsamda olmayacaktır. Bir örnek verecek olursak bir misafirhanede çalışan personel, hizmet alım sözleşmesine dayalı olarak çalışıyor olsa da, eğer bu hizmet alım sözleşmesi bütçede değil de, misafirhane gelirlerinden karşılanıyorsa, buna dayalı personel alımları kapsamda olmayacaktır.
Yayımlanan yönetmelik gereği, kadro başvuruları 2 Ocak 2018'de başlayıp, 11 Ocak 2018 Perşembe günü sona erecektir. Taşeron işçiler tespit, ilan, itiraz, sınav ve kesin listenin ilanı sürecinden sonra 2 Nisan 2018'de kadroya geçirilecektir.

Kapsama giren taşeron personel, başvuru formu, idare aleyhine açmış olduğu dava varsa feragat dilekçesi, 3 adet fotoğraflı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, 5 adet vesikalık fotoğraf ile eklemek istedikleri belge veya sertifikalar ile birlikte 11 Ocak 2018 tarihine kadar kamu kurumunun personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine başvurmalıdır.

Bu başvuruları değerlendirmek üzere tespit komisyonu kurulacaktır. Tespit komisyonu 40 gün boyunca görev yapacak ve başvuruların kabul edilip edilmediğine ilişkin olarak kararını 20 Şubat 2018'e kadar açıklayacaktır.

Tespit komisyonunun kararına 3 gün içinde itiraz edilecek, Tespit komisyonu 7 gün içinde itirazı karara bağlayarak nihai karar sonrasında, sınava girişi kabul edilen personel listesi yayımlanacaktır. Sınav 3-22 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak olup, 23 Mart 2018'den itibaren 4 gün içinde sınav sonuçlarına itirazlar alınacaktır. 5 gün içinde de itirazlar değerlendirilip kesin listeler açıklanarak 2 Nisan 2018'de işçi kadrosuna geçişler gerçekleştirilecektir.

Taşeron işçilerin kadroya geçirilme sürecinde, başta Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip ERDOĞAN’a, Başbakanımız Sn Binali YILDIRIM’a, ÇSGB Bakanı Sn Jülide SARIEROĞLU’na, Maliye Bakanı Sn Naci AĞBAL’a, HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kuruluna, ilgili bürokratlara ve emeği geçen herkese üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Kadroya geçişi yapılacak tüm üyelerimize ve ailelerine de hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”

Kaynak: Editör:
Etiketler: Taşeronlara, Önemli, Uyarı,
Yorumlar
Haber Yazılımı